SCAN210P2

p4.jpg

Превключвателят  SCAN210P2 е с малки т.е.д.н. (под 100 nV) и е предназначен  основно за работа в еталонни лаборатории при измерване и сравнение на еталонни източници.

Специализиран софтуер осигурява автоматизация на измерванията. Превключвателят може да се използва при:

  • измерване на от 1 до 20 източника с един измервател;
  • сравнение на едни от 1 до 10 източника с други от 1 до 10 източника;
  • 4 – проводно измерване на от 1 до 10 източника.

Източници могат да бъдат  ценерови или електрохимични клетки, калибратори, мерки на съпротивление.

p4_1.jpg

p4_2.jpg

posted by admin in еталонно оборудване and have Comments (8)

МЕТРИКС МЦ ЕООД, 0888 311 478, office@metrixmc.com