За нас

Фирмата е създадена през 2005 г. с основен предмет на дейност производство на измервателна и тестова апаратура за енергетиката и промишлеността, както и на специализирано оборудване за лаборатории за проверка и калибриране.

Наши партньори са промишлени предприятия, структури от системата на енергетиката, на енергопреноса, органи за контрол, лаборатории за проверка и калибриране.

МЕТРИКС МЦ ЕООД, 0888 311 478, office@metrixmc.com