HC2000A

p5_1.jpg

НС2000А е многoфункционален уред,
предназначен за калибриране, типово изпитване и проверка на топломери с топлоносител вода.

Уредът може да измерва и задава честота, да измерва и задава ток, да измерва и симулира
разход на топлоносител, да измерва и симулира температурата на входящата и изходящата вода и температурната разлика.

НС2000А изчислява  топлинна енергия и мощност  по разхода на
входящата или изходящата вода при различни константи. Тези възможности на уреда и
неговите високи метрологични показатели позволяват да се проверяват на практика всички
типове топломери с топлоносител вода – неделими, делими в пълен комплект заедно с
преобразувателите, само електронни блокове на делими топломери, а така също и отделни
комплекти термопреобразуватели. Специализиран софтуер осигурява автоматизация на
измерванията.

p5.jpg

posted by admin in еталонно оборудване and have Comments (4)

МЕТРИКС МЦ ЕООД, 0888 311 478, office@metrixmc.com