Archive for the 'мегаомметри' Category

Мегаомметри – още снимки

MGcommon_picture012.jpg""

MGcommon_picture-024.jpg

MGcommon_picture009.jpg"MGcommon_picture030.jpg""

MGcommon_picture029.jpg

posted by admin in измервателни уреди,мегаомметри and have Comments Off

МЕГАОММЕТРИ 5kV модели MG5002A, MG5002B

МЕГАОММЕТРИ 5kV
модели MG5002A, MG5002B

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Мегаомметрите MG5002A,В са предназначени за  измерване на електрически съпротивления  в диапазона от 00.01 МΩ до 199.9 GΩ, с изпитвателни напрежения до 5000V, при контрол на изолацията на захранващи кабели, електрически машини и съоръжения в енергетиката, електроснабдяването, електротранспорта, промишлеността и др.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Индикация – графичен дисплей с осветление.
 • Аналогова логаритмична скала от 1 МΩ до 1 ТΩ .
 • Тест с фиксирани напрежения – 250V, 500V, 1000V, 2500V и 5000V.
 • Таймер от 10s до 10 min и часовник за реално време.
 • След приключване на измерването уредът изчислява DA(диелектрична абсорбция) или PI(поляризационен индекс) на изолацията.
 • Има възможност за включване на 3-ти екраниращ кабел (Guard), чрез който се премахва влиянието на повърхностните утечки (MG5002В).
 • Автоматично разреждане на капацитета след приключване на измерването.
 • Индикация на тока на утечка през изолацията.
 • Чрез температурна сонда може да се измерва температурата на обекта и да се направи автоматична корекция на показанието (MG5002В).
 • Измерване на външно напрежение в диапазона от 0V до 600V, AC или DC.
 • Защита – при наличие на външно напрежение до 600V, може да бъде стартирано измерване или уредът да бъде изключен без това да доведе до повреда.
 • Архив – 788 резултата, включващи всички параметри на измерването плюс дата и час.
 • Интерфейс – WiFi (MG5002В).
 • Меню на български и английски език.
 • Захранване – акумулатор 7.4V, Li-Ion, 2200mAh, осигуряващ автономна работа за не по-малко от 8h или минимум 100 теста при най-тежък режим.
 • Автоматично изключване на осветлението на дисплея и на уреда след зададено време или при изтощен акумулатор.
 • Габаритни размери (ш/д/в) – 125/240/40mm, тегло – 1 kg.
 • Състав на комплекта на уреда – измервателни кабели, присъединителни щипки, температурна сонда (MG5002В), мрежов адаптер, инструкция за  експлоатация и чанта за носене.

mg5002a_table.jpg

Допълнителна информация

 • Гаранционен срок – три години.
 • Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.
 • Цени:
 • MG5002A – 950 лв.
  MG5002В – 1250 лв.

  mg5002a054.jpg

  mg5002adis053.jpg

  mg5002b043.jpg

  mg5002bdis046.jpg

  posted by admin in измервателни уреди,мегаомметри and have Comments Off

  ЦИФРОВ МЕГАОММЕТЪР
  модел MG5020A

  МЕГАОММЕТЪР 5kV
  модел MG5020A

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  MG5020A е предназначен за измерване на електрически съпротивления в диапазона от 00.01 МΩ до 1.99TΩ, с изпитвателни напрежения от20V до 5000V, при контрол на изолацията на захранващи кабели, електрически машини и съоръжения в енергетиката, електро-снабдяването, електротранспорта, промишлеността, при контрол на електронни компоненти и др.

  ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Индикация – графичен дисплей с осветление.
  • Аналогова логаритмична скала от 1 МΩ до 1 ТΩ .
  • Тест с фиксирани напрежения – 250V, 500V, 1000V, 2500V и 5000V.
  • Тест със стъпаловидно напрежение – могат да се зададат до 20 стъпки с програмируема големина (кратна на 20V) и продължителност (до 60s), както и начално напрежение, от което да стартира измерването.
  • Таймер от 10s до 10 min и часовник за реално време.
  • След приключване на измерването уредът изчислява DA(диелектрична абсорбция) или PI(поляризационен индекс) на изолацията.
  • Възможност за включване на 3-ти екраниращ кабел (Guard), чрез който се премахва влиянието на повърхностните утечки.
  • Измерване на капацитета на обекта в диапазона от 0.001μF до 1.000μF.
  • Автоматично разреждане на капацитета след приключване на измерването.
  • Индикация на тока на утечка през изолацията.
  • Чрез температурна сонда може да се измерва температурата на обекта и да се направи автоматична корекция на показанието.
  • Измерване на външно напрежение в диапазона от 0V до 600V, AC или DC.
  • Защита – при наличие на външно напрежение до 600V, може да бъде стартирано измерване или уредът да бъде изключен без това да доведе до повреда.
  • Архив – 788 резултата, включващи всички параметри на измерването плюс дата и час.
  • Интерфейс – WiFi.
  • Меню на български и английски език.
  • Захранване – акумулатор 7.4V, Li-Ion, 2200mAh, осигуряващ автономна работа за не по-малко от 8h или минимум 100 теста при най-тежък режим.
  • Автоматично изключване на осветлението на дисплея и на уреда след зададено време или при изтощен акумулатор.
  • Габаритни размери (ш/д/в) – 125/240/40mm, тегло – 1 kg.
  • Състав на комплекта на уреда – измервателни кабели, присъединителни щипки, температурна сонда, мрежов адаптер, инструкция за експлоатация и чанта за носене.

  mg5020a_table.jpg

  Допълнителна информация
  • Гаранционен срок – три години.
  • Осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.
  • Цена: 1750 лв.

  mg5020a050.jpg

  mg5020adis051.jpg

  posted by admin in измервателни уреди,мегаомметри and have Comments (7)

  МЕТРИКС МЦ ЕООД, 0888 311 478, office@metrixmc.com